Pirkimo taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos

 Šios pirkimo – pardavimo taisyklės(toliau – „Taisyklės“) nustato pirkėjo ir www.aviukodraugas.lt (toliau – „Pardavėjo“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1 Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“.

2.2 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra saugoma e-parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

 3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti e-parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

 3.2 Pirkėjas privalo registracijos metu pateikti teisingus duomenis ir kontaktinį telefoną.

 3.3 Jeigu pasikeičia registracijos metu pateikiami duomenys, Pirkėjas nedelsiat turi juos atnaujinti.

 3.4 Apmokėdamas už prekes, Pirkėjas nurodo užsakymo numerį, kuris yra unikalus užsakymo numeris.

 3.5 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo datos (vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis“).

 3.6 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims. Pirkėjui praradus prisijungimo duomenis apie tai nedelsiant privaloma informuoti Pardavėją.

 3.7 Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

 4. Pardavėjo teisės ir pareigos

 4.1 Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes juridiniams ir fiziniams asmenims.

 4.2 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 4.3 Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis LR įstatymų nustatyta tvarka.

 4.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui grąžinti pinigus per 30 dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis mokėjimas.

 4.5 Jei Pirkėjo užsakomos prekės Pardavėjas neturi, Pardavėjas įsipareigoja rezervuoti užsakymą ir jį įvykdyti per 2 – 3 savaites. Apie užsakymo būklę ir pristatymo terminus Pardavėjas informuoja Pirkėją papildomai.

 4.6 Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo e-parduotuvės darbui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti arba sustabdyti jam galimybę naudotis Pardavėjo e-parduotuve arba panaiktinti Pirkėjo paskyrą.

 4.7 Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

 5. Prekių pristatymas

 5.1 Užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, jei pirkėjas apmoka nurodytas pristatymo išlaidas

 5.2 Pirkėjas prekes nemokamasi atsiima Kaune. 

 6. Informacijos siuntimas

 6.1 Pardavėjas visą informaciją Pirkėjui pateikia registracijos metu arba telefonu, gavus kontaktinę informaciją telefoną.

 6.2 Pirkėjas visus pranešimus siunčia e-parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

 7. Baigiamosios nuostatos

 7.1 Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 7.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus sutarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Pirkimo - pardavimo taisyklės

Pirkimo taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos

 Šios pirkimo – pardavimo taisyklės(toliau – „Taisyklės“) nustato pirkėjo ir www.aviukodraugas.lt (toliau – „Pardavėjo“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1 Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“.

2.2 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra saugoma e-parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

 3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti e-parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

 3.2 Pirkėjas privalo registracijos metu pateikti teisingus duomenis ir kontaktinį telefoną.

 3.3 Jeigu pasikeičia registracijos metu pateikiami duomenys, Pirkėjas nedelsiat turi juos atnaujinti.

 3.4 Apmokėdamas už prekes, Pirkėjas nurodo užsakymo numerį, kuris yra unikalus užsakymo numeris.

 3.5 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo datos (vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis“).

 3.6 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims. Pirkėjui praradus prisijungimo duomenis apie tai nedelsiant privaloma informuoti Pardavėją.

 3.7 Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

 4. Pardavėjo teisės ir pareigos

 4.1 Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes juridiniams ir fiziniams asmenims.

 4.2 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 4.3 Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis LR įstatymų nustatyta tvarka.

 4.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui grąžinti pinigus per 30 dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis mokėjimas.

 4.5 Jei Pirkėjo užsakomos prekės Pardavėjas neturi, Pardavėjas įsipareigoja rezervuoti užsakymą ir jį įvykdyti per 2 – 3 savaites. Apie užsakymo būklę ir pristatymo terminus Pardavėjas informuoja Pirkėją papildomai.

 4.6 Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo e-parduotuvės darbui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti arba sustabdyti jam galimybę naudotis Pardavėjo e-parduotuve arba panaiktinti Pirkėjo paskyrą.

 4.7 Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

 5. Prekių pristatymas

 5.1 Užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, jei pirkėjas apmoka nurodytas pristatymo išlaidas

 5.2 Pirkėjas prekes nemokamasi atsiima Kaune. 

 6. Informacijos siuntimas

 6.1 Pardavėjas visą informaciją Pirkėjui pateikia registracijos metu arba telefonu, gavus kontaktinę informaciją telefoną.

 6.2 Pirkėjas visus pranešimus siunčia e-parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

 7. Baigiamosios nuostatos

 7.1 Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 7.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus sutarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.